Achtergrond

Opleidingen

 

 
    MTS bouwkunde
    HTI bouwkunde
    Cursus strategisch management
    Cursus V&G coördinator(ontwerpfase)
     
Werkervaring    
1979 – 1983   Architectenbureau Nootebos en Van Eyk te Castricum
Bouwkundig tekenaar:   Werkzaamheden: verscheidene renovatie- en nieuwbouwprojecten in de woningbouwsector
     
1983 – 1986   Raadgevend Ingenieursbureau Evers Partners te IJmuiden
Bouwkundig tekenaar:   Verscheidene constructieve en bouwkundige
tekeningen ten behoeve van verbouw en renovatie.
    Gedetacheerd naar Ballast Nedam.
Werkzaamheden: bouwkundig en constructief tekenwerk ten behoeve van project Public Security Forces Hospital, Ryadh in Saoudi-Arabië);
Bouwkundig tekenwerk ten behoeve van Restaurant Buildings Bahrain Causeway (Saoudi-Arabië/Bahrein).
     
1987 – 2000  

Onno Greiner Martien van Goor Architekten bv te Amsterdam.
klik hier voor een impressie

Bouwkundig tekenaar:   Kantoorgebouw VNU Amstelveen
Ass. Projectleider:  

Gak-kantoor te Haarlem
Kantoorgebouw RDC te Amsterdam
Kantoorgebouw Wellcome te Utrecht
Hoofdkantoor KLM te Amstelveen
Theater ‘De Flint’ te Amersfoort

Projectleider:   Gak-kantoor te Den Haag
Kantoorgebouw Protestantse Woningbouwvereniging te Amsterdam
Multi Functionele Eenheid te Schagen
Montessorischool Almere
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
Stichting Ipse, logeerhuis te Delft
Stichting Ipse, lunchcafé De Zoetelaar
Woonhuis te Haarlem
     
2000 –   Tangram Architekten te Amsterdam
klik hier voor een impressie
    Tangram Architekten werkt op het raakvlak van architectuur, stedenbouw en de inrichting van de openbare ruimte.
Voor meer info zie ook: www.tangramarchitekten.nl
     
Projectleider:   Woonwijk, gymzaal en commerciële  voorzieningen te Vrachelen
Kantoorgebouwen (+/- 10.000m2 en een parkeergarage)Tangram Noord en Zuid te Hilversum
Restaurants(+/- 4000 m2) te Amsterdam Osdorp
Bejaardenwoningen(47 woningen) te Den Haag
Woongebouw(50 woningen en een parkeergarage ) te Den Haag
Woontorens(4x 18 woningen en een parkeergarage )te Huissen
Psychiatrisch behandelcentrum(+/- 3200 m2 en een parkeergarage) te Den Haag
Woongebouw( woningen en een parkeergarage ) te Utrecht
Stadsdeelkantoor(+/- 1000 m2, en een parkeergarage) te Den Haag
Woongebouw Blok 29 (196 woningen,+/- 2000 m2 commerciële voorzieningen en een parkeergarage)te IJburg
Woongebouw ‘Forumpark’(47 woningen en een parkeergarage) te Apeldoorn
     
Vanaf 2005 als projectleider/
bureau-coördinator
  Luxe appartementen(36 appartementen en een parkeergarage)
te Amstelveen, genomineerd voor de Amsterdamse
architectuurprijs 2009
Woonhuis te Amsterdam Noord
Geluidswalwoningen(47 woningen) te Almere
Uitbreiding Hervormd lyceum west(+/- 2000 m2) te Amsterdam, genomineerd voor de scholenprijs 2008 
Woongebouw ‘Laan van orden’(82 woningen en een
Parkeergarage) te Apeldoorn
Woongebouw ‘Cité’ (500 woningen, 2000 m2 commerciële  ruimten en een parkeergarage) te Rotterdam
Woongebouw (70 woningen en een parkeergarage) te Enschede
Woongebouw ‘Buskenblaser’(81 woningen, commerciële ruimten en een parkeergarage te Amsterdam, genomineerd voor de Amsterdamse architectuurprijs 2009
Woongebouw stationsgebied(115 woningen, studio, grandcafe , commerciële ruimten en een parkeergarage te Hilversum
Kantoor Tangram Architekten te Amstelveen
     
Projectgerichte taken   Procesmatig en inhoudelijk aansturen van architecten en tekenaars
Haalbaarheidsonderzoeken(ook in overleg met adviseurs)
Contractvorming en het opstellen van demarcaties met betrekking tot de werkzaamheden van alle bij het project betrokken partijen.
Opstellen van bestekken
Het vervaardigen van V&G dossiers.
Het opstellen van tekeningenprocedures
Procesmatig en inhoudelijk overleg(aansturen) met (van) opdrachtgevers, adviseurs, aannemers en leveranciers.
Aansturen van tekenbureaus              
Budgetbewaking
Directievoering
Esthetische controle en het houden van “ schouwingen”
Werk, bouw, ontwerpteam- en directievergaderingen
etc.
     
Bureau Werkzaamheden   Bijhouden budgetoverzichten en prognoses
Declaraties
Onderbouwing/facturering aanvullende werkzaamheden
Planningen
Budgetbewaking
Financiële jaaroverzichten
Tekenkameroverleg
Managementoverleg
Vastlegging managementoverleg
Functionering – en beoordelingsgesprekken
Aquisitie
etc.